Contracit

İDRAR ALKALİZASYONU ve CONTRACIT

İdrar pH'sı günlük tüketilen besinlere göre değişkenlik göstererek, vücudumuzun asit yükünü tayin etmemizi sağlayan önemli bir parametredir. idrar pH'sının en sağlıklı aralığı ortalama 6,5 - 7.0 seviyelerindedir. Eğer beslenmeyle kazanılan alkali rezervler yetersizse atılamayan asit vücutta birikir ve idrar pH'sı asidik olur. İdrar pH'sının asit tarafa doğru değişmesi durumu hastalıklar için risk faktörü olabilir. İdrar pH'sının asit tarafa doğru değişmesi durumunda obezite, fibromiyalji, eklem ağrıları, gut hastalığı, böbrek taşı, osteoporoz ve kemik kaybı gibi hastalıklar görülebilir.4-5

                                                   

Potasyum Sitrat, Kalsiyum Sitrat, Magnezyum Sitrat ve Sodyum alkali mineralleri, vücut tarafından üretilmeyen dışarıdan alınması zorunlu olan inorganik bileşenlerdir. Ancak sodyum makro mineralinin, günlük alınması gereken miktarı öğünlerde karşılanır. Bu yüzden dışarıdan alınmasına gerek duyulmaz.

Potasyum Sitrat:

Alkali bir ajan olup, asit yüke bağlı olarak idrar pH'sını yükseltmek amacıyla kullanılmaktadır. Potasyum sitratın kemik üzerine koruyucu etkisi olup, idrarla kalsiyum atılımını azaltarak renal kalsiyum yükünü azalttığı bilinmektedir.9

Magnezyum Sitrat:

Magnezyum sitrat alkali bir mineral tuzudur. Buna bağlı olarak asit yükün neden olabileceği durumlardan korunmak için ve aynı zamanda idrar pH'sını yükseltmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kalsiyum Sitrat:

Kalsiyum kemik sağlığı için önemli alkali bir mineral olup potasyum ve magnezyum sitratla birlikte asitlenmeye karşı koruma sağlar.

D vitamini:

Sindirim sisteminden kalsiyum emilimini arttırır. Kas zayıflığına karşı vücudu korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Koenzim Q10:

Hücre içinde oksijenin kullanımını arttırır, bu sayede hücredeki enerjinin artmasına ve kullanılmasına yardımcı olur. Güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.

Contracit’in kullanım alanları:

 • Ağrılı Mesane Sendromu (IC) tedavisinde Elmiron ve intravezikal tedavilerle birlikte idrar alkalizasyonunun semptomların azalmasına destek olabileceği belirtilmiştir. Diyet modifikasyonu, çoğu IC hastası tarafından tedavilerinin bir noktasında uygulanmıştır. Örneğin, mesane tahriş edici maddelerden oluşan bir eliminasyon diyeti, diyetteki asit yükünün azaltılması ve potasyum sitrat ile idrar alkalinizasyonu birçok IC hastası için etkili bir tedavi olmuştur.

        

 • Prostat ve mesane operasyonundan sonra gelişen dirençli dizüride ve tedaviye cevap vermeyen dizüride idrar alkalizasyonu önerilmektedir.6 Enflamatuvar elementlerin, irritan maddelerin C-lif afferent duyarlılığını dolaylı olarak arttırdığına dair bir hipotez bulunmaktadır. Bu aşırı duyarlılık üriner sistem enfeksiyonunda aşırı ağrı algısı ile sonuçlanır. İdrar asiditesinin de yaygın olarak dizüri hissine katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Daha düşük pH daha fazla ağrıya yol açar, çünkü mesane duvarındaki çeşitli ağrı reseptörleri ve afferent C-lifleri, yüksek asidite ile daha fazla yoğunlaşan hidrojen iyonları tarafından uyarılır. Alkalizasyonun amacı asidik idrarı nötralize etmek ve böylece düşük pH ortamının neden olduğu ağrı oluşumuna müdahale etmektir.
 • Mesane tümöründe Mitomycin C tedavisi ile birlikte ilacın etkinliğinin arttığı ve hastalığın rekkürens oranının anlamlı derecede azaldığı çalışmalarda gösterilmiştir.7 Bu etkinliğin zayıf bazik kemoterapötik ilaçlar asidik hücre dışı pH ‘da pozitif yüklenir ve hücre dışına hapsolarak hücresel olarak alınmaz ve bu durum ilacın etkinliğini azaltır. Alkali mineral sitratlar asidoza karşı etkili bir madde olarak kullanılmaktadır ve idrarı alkali hale getirmek için idrar pH'sını modifiye etme yeteneğine sahiptir. 
 • Sistektomi sonrası gelişen asidoza bağlı komplikasyonların (osteoporoz, böbrek taşı, kronik yorgunluk, kemik kırılmaları, eklem ağrıları) oluşma riskini azaltmak amacıyla alkali takviyeler destek sağlar. Üriner diversiyonların kemik metabolizması üzerine olan en onemli etkisi demineralizasyondur. Üriner diversiyonda görülen kronik metabolik hiperkloremik asidoz, kemikteki kalsiyum alınmasına sebep olur. Eğer asidozun önlenmesi için erken müdahale edilirse kemik mineral dansitesinde problem yaşanma olasılığı azalır. Şiddetli demineralizasyon olgularında vitamin D ve kalsiyum kemik remineralizasyonunu iyileştirmek icin yararlı olabilir.
  • Aşırı aktif mesanede antikolinerjiklere ek olarak semptomların anlamlı düzeyde iyileşmesinde katkıda bulanabileceği gösterilmiştir. Mesanede bulunan afferent duyusal sinir liflerinden normalde inaktif olan C lifleri, kimyasal iritasyon veya soğuk gibi nosiseptif hisler verir. Asidik idrarda bulunan H iyonlarına bağlı olarak bu liflerin terminallerinde TRPV1 ve ASIC gibi asit reseptörleri uyarılır. Yapılan çalışmalarda bu durumun AAM’ye neden olabileceğini ve /veya kötüleştirebileceğini belirtmiştir.
  • Kateter sonrası kristalürinin engellenmesi amacıyla idrar alkalizasyonu önerilmektedir. Alkali mineral sitratlar taş oluşturan tuzların kristalizasyonuna daha az yol açan bir idrar sağlar. İdrarda sitratın artması kalsiyum ile kompleks yapması suretiyle kalsiyum iyon aktivitesini ve dolayısıyla kalsiyum oksalat doygunluğunu azaltır. Sitrat aynı zamanda kalsiyum oksalat ve kalsiyum fosfatın spontan nükleasyonunu da önler.
  • Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’ ne göre optimum sperm motilitesi için seminal pH 7.2-8.0; servikal mukus pH’ ı 7.0-8.5 arasında olmalıdır. Sperm kalitesi, seminal sıvı içerisinde bulunması gereken Ca, Mg, K ve Sitrat oranlarıyla ilişkilidir.
  • Kronik prostatit ve prostatın malign hastalıklarında Ca, Mg, ve Sitrat elementlerinin düşük olduğu gözlenmiştir.
  • Prostat operasyonundan sonra oluşabilecek konstipasyon, postoperatif dönemde kanama gibi komplikasyonlara sebebiyet verebilir. Bu durumun engellenmesi için alkali mineral sitrat kullanımı destek sağlayabilir.
  • Contracit’in içerisinde bulunan potasyumun bağırsaklardaki peristaltik hareketi artırması ve magnezyum da laksatif etkisinden dolayı konstipasyon engellenebilir.

Contracit’in önerilen günlük kullanımı yemeklerle birlikte 3x1 ‘dir.

C vitamini ve C vitamini içerikli besinler idrarı daha asidik hale getirdiği için alkali sitrat desteği kullanan kişilerde tüketimine dikkat edilmesi gereklidir. Aynı zamanda asidik idrar oluşumunu engellemek için kişinin günlük diyetine dikkat etmesi gerekmektedir.

 • Sodyum bikarbonat (İngiliz karbonatı) sağlık açısından dikkatli kullanılması gereken bir bileşiktir. Sürekli kullanıma uygun değildir. Kullanım süresince sodyum ve sıvı yüklemesine bağlı olarak konjestif kalp yetmezliği, siroz, hipertansiyon, sodyuma bağlı hipernatriüri sonucu taş oluşumu gibi dezavantajlara sahip olabilir.

KAYNAKÇA

1-         Minich, Deanna M;Bland, Jeffrey S. Acid-alkaline balance: role in chronic disease and detoxification. Alternative Therapies in health and Medicine; Jul/Aug 2007; 12, 4; ProQuest Health & Medical Complete pg. 62.
2-         Maurer M, Riesen W. Muser J, Hulter HN, Krapf R. Neutralization of Western diet inhibits bone resorption independently of K intake and reduces cortisol secretion in humans. Am J Physiol Renal Physiol. 2003;284(1) – F 32 – 40.
3-         Reddy ST. Wang CY, Sakhaee K, BrinkLey L. Pak CYC. Effect of low-carbohydrate high-protein diets on acid-base balance, stone-forming, propensity and calcium metabolism. Am J Kidney Dis. 2002; 40(2): 265-274
4-         Tucker KL. Hannah MT. Kiel DP. The acid-base hypothesis: diet and bone in the Framingham Osteoporosis Study, Eur J Nutr. 2001;40(5):231-237.
5-         Green J. Kleeman CR. Role of bone in regulation of systematic acid-base balance. Kidney Int. 1991;39:9-26
6-         Van der Aa, F., Joniau, S., Van Den Branden, M., & Van Poppel, H. [2011 ]. Metabolic changes after urinary diversion. Advances in urology, 2011.
7-         Maeda, T., Kikuchi, E., Matsumoto, K., Miyajima, A., & Oya, M. (2011). Urinary pH is highly associated with tumor recurrence during intravesical mitomycin C therapy for nonmuscle invasive bladder tumor. The Journal of urology185(3), 802-806.
8-         Sellmeyer DE, Stone, KL, Sebastian A, cummings SR. A high ratio of dietary animal to vegetable protein increases the rate of bone loss and the risk of fracture in post-menopausal women. Study of Osteoporotic Fractures Group. Am J Clin Nutr. 2001;73(1): 118-122
9-         Preminger GM. Harvey – JA, Pak CY. Comparative efficacy of “specific” potassium citrate therapy versus conservative management in nephrolithiasis of mild to moderate severity. J Urol. 1985;134(4): 658-661.
10-       Pak CY, Sakhaee-K, Fuller CJ. Physiological and physiochemical correction and prevention of calcium stone formation by potassium citrate therapy. Trans Assoc Am Physicians. 1983:06:294-305.
11-       Blank R. Wolffram. S. Alkalinization of urinary pH accelerates renal exretion of ochratoxin A in pigs. J Nutr. 2004:134(9):2355-2356.
12-       Wesley O. Ekeruo, Yeh Hong Tan, Matthew D. Young, Philipp Dahm, Michaella E. Maloney, Barbara J. Mathias, David M. Albala And Glenn M. Preminger. Metabolic Risk Factors And The Impact Of medical Therapy On The Management Of Nephrolithiasis In Obese Patients. From the Comprehensive Kidney Stone Center, the Division of Urology, Department of Surgery, Duke University Medical Center, Durham, North Carolina. The Journal of Urology. Vol. 172, 159-163, July 2004.
13-       Brian H. Eisner, Sima P. Porten, Seth K. Bechis and Marshall L. Stoller. Diabetic Kidney Formers Excrete More Oxalate and Have Lower Urine pH Than Nondiabetic Stone Formers. The Journal Of Urology. Vol. 183, 2244-2248, June 2010.
14-       Sigrid Jehle, Henry N. Hulter, and Reto Krapf. Effect of Potassium Citrate on bone Density, Microarchitecture, and Fracture Risk in Healty older Adults without Oreoporosis: A Randomized Controlled Trial. J Clin Endocrinol Metab, January 2013, 98(1): 207-217.
15-       Charles Y. C. Pak. Roy D. Peterson And John Poindexter Prevention Of spinal Bone Loss By Potassium Citrate In Cases Of Calcium Urolithiasis. The Journal Of Urology. Vol. 168, 31-34, July 2002.
16-       Sigrid Jehle, Antonella Zanetti, Jürgen muser, Henry N. Hulter and Reto Krapf. Partial Neutralization of the Acidogenic Western Diet with Potassium Citrate Increases Bone Mass in Postmenopausal Women with Osteopenia. J Am Soc Nephrol 17:3213-3222.