Ağrılı Mesane Sendromu(IC)

İnterstisyel sistit nedir?

Kronik sistit türüdür. Ağrılı Mesane Sendromu veya Mesane Ağrı Sendromu olarak ta bilinmektedir. İnterstisyel Sistit (IC), üriner enfeksiyon olmadığı halde tekrarlayıcı abdominal ve pelvik huzursuzluk veya ağrıya neden olabilen bir durumdur. Semptomlar; huzursuzluk, artmış mesane basınç hissi, mesane ve pelvik bölgelerde hassasiyet ve yoğun ağrı, artmış idrar sıklığı ve sıkışıklığı veya bunların kombinasyonundan oluşmaktadır. Ağrı genelde menstruasyon sırasında daha da artar ve cinsel ilişki sırasında yoğunlaşabilir. Ağrının ayrıca mesane dolumu ile arttığı ve mesane boşalmasını takiben rahatladığı bilinmektedir.

Hastalık neden kaynaklanmaktadır?

Yapılan araştırmalar ve IC teşhisi konulan hastalarda ortak en sık rastlanan durum mesane mukozasındaki glikozaminoglikan tabakasında oluşan açıklıklar, defektler, lezyonlar sonucu idrarın yarattığı rahatsızlık ve ağrı hissi olmuştur.

Mesane mukozasını kaplayan glikozaminoglikan tabakası, mesane duvarının idrara karşı geçirgenliğini engelleyen epitelyal bir bariyerin oluşmasını sağlar. Bu bariyer idrardaki üre ve kalsiyum gibi maddelerin mesane duvarına hasar vermesini engeller. Hastalığın en önemli semptomu olan ağrının da idrardaki maddelerden kaynaklandığı düşünülür.

Kimlerde görülür?

Hastalık ortalama 40 yaş civarında başlamakla beraber, hastaların %25’i 30 yaşının altındadır. Yapılan çalışmalar IC hastalığının çok yaygın olduğunu ve kadınların nerdeyse %20’sinde görülebildiğini göstermektedir. Kadın/erkek oranı yaklaşık 10:1 dir.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

İnterstisyel sistitin belirtileri farklı hastalarda değişiklik gösterir. En sık belirtiler; sık idrar gitme gerekliliği, ani idrar sıkışıklığı, mesanede yada vajen içinde ağrı yada basınç olmasıdır. Çoğu zaman bu belirtilerin tümünden kaynaklı rahatsızlık olabilir.

Burada sıklıktan kasıt, normalden daha sık idrara çıkma ihtiyacı olmasıdır. Normalde bir kişi ortalama günde en fazla yedi kez idrara çıkar ve tuvaleti kullanmak için gece kalkmak zorunda değildir. İnterstisyel sistit hastası genellikle hem gündüz hem de gece ve sık sık idrara çıkmak ister. Bu sıklık arttıkça, giderek ani sıkışma hissine yol açar. Ani sıkışma yaygın bir İnterstisyel sistit belirtisidir. Bazı hastalar hemen idrar yaptıktan sonra bile asla kaybolmayan sabit bir idrar yapma dürtüsü hissederler. Bazıları ise bu dürtüyü o kadar hissetmeyebilir.

İnterstisyel sistit hastalarının mesaneleri doldukça mesane ağrısı kötüleşebilir. Bazı İnterstisyel sistit hastaları mesanenin yanı sıra diğer alanlarda da ağrı hissederler. Ağrı üretrada, alt karın ,bel arkası veya pelvik veya perineal bölgede hissedebilir. Kadınlar vulva veya vajina içinde ve erkekler ise skrotum, testis veya penistete ağrı hissedebilirler. Ağrı sürekli ya da aralıklı olabilir.

Birçok İnterstisyel sistit hastası, belirtileri daha kötü hale getiren bazı şeyleri tespit edebilir. Örneğin, bazı insanların belirtileri belirli gıdalar veya içecekler ile daha kötü hale gelir. Birçok hasta da (fiziksel veya zihinsel stres ) stresli olduklarında belirtilerin daha kötü olduğunu ifade ederler. Semptomlar adet döngüsü ile değişebilir. İnterstisyel sistit hastalığı görülen erkekler de kadınlar da cinsel aktivitede zorluklar yaşayabilirler. Mesane vajinanın tam önünde olduğundan kadınlar ilişki sırasında ağrı çekebilir. Erkekler de ağrılı orgazm veya sonraki gün ağrı hissedilebilir.

Nasıl tedavi edilir?

Ağrılı mesane sendromu için genelde  mesane ağrısı , idrar aciliyet ve sıklık semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olmak için birçok mevcut tedavi seçeneği kullanılmaktadır. Hasta ayrıca hastalık ataklarını azaltmak için uygulayağı diyet ile tedavisini destekleyebilir.

Hastalığın tekrarını önlemek için yapılması gereken önerilen bazıları şunlardır:

  • Belirtiler hafifledikten sonra bile tıbbi tedavide kalmak;
  • Mesaneyi tahriş edebilecek gıdalardan kaçınmak;
  • İnterstisyel sistiti kötüleştirebilecek belirli faaliyetler veya gerilimlerden kaçınmak.
  • İnterstisyel sistiti etkileyen belirli gıdalar veya faaliyetler, değişik hastalar için farklıdır, bu yüzden, her kişinin kendi bireysel planını oluşturması gerekecektir.