Elmiron Soruları

Elmiron Soruları

Elmiron 100mg kapsül nedir ve ne için kullanılır?

Elmiron, etken maddesi Pentosan Polisülfat Sodyum olan İnterstisyel sistit hastalığında kullanılan oral bir ilaçtır. Her kapsül 100 mg etken madde içerir. Bir kutuda 100 kapsül bulunmaktadır.

Elmiron 100mg kapsülü nasıl kullanmalıyım?

Elmiron 100 mg kapsül doktorunuz farklı bir şekilde önermediği sürece gün de 3 kez 1 kapsül şeklinde yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra kullanılır. 

İnterstisyel Sistit ataklarından kaçınmak ve semptomlarını kontrol edebilmek için ELMIRON 100mg Kapsül tedavinizle birlikte ve sonrasında tüketilmemesi gereken gıdalardan uzak durun.

Asidik idrar interstisyel sistit ağrılarını daha şiddetli hissetmenize sebep olur.

Elmiron 100mg kapsülü daha önce Türk Eczacılar Birliğinden temin ediyorduk, bundan sonra nereden alabiliriz?

Daha önce ilaç yurtdışında üretilen bir firmadan geldiği için Türk Eczacılar Birliği hastalara temin ediyordu. Ancak ilaç ülkemizde ruhsat alınarak üretime başladığı için artık Türk Eczacılar Birliği yurtdışı firmasından temin etmiyor. İlaç şu an Türkiye’deki bütün eczanelerden temin edilebilir.

İlacı hangi hekim reçete edebilir?

Üroloji veya kadın doğum uzmanı tarafından ilacınız reçete edilebilir.

Elmiron 100mg kapsülün devlet ödemesi var mı?

ELMIRON 15.02.2018 tarihi itibari ile aktif olarak SGK geri ödeme listesine alınmıştır. 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 34 - Aynı Tebliğ eki Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu / Sağlık Kurulu Raporu) ile verilebilecek İlaçlar Listesi (EK-4/F)'ne  aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

a) " 69. Pentosan polisülfat sodyum; interstisyel sistite bağlı ağrılı mesane ve kronik ağrılı işeme semptomları bulunan, sistokopik olarak mesanede glomerülasyon bulgusunun gösterildiği ve idrar kültürü negatif olan hastalarda; bu durumların belirtildiği üroloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen 3 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tedaviye başlanır. Tedaviye başlandıktan sonra 3 ay sonra üroloji uzman hekimi tarafından tedaviye yanıt alındığının ve tedaviyi kesmeyi gerektirecek yan etkilerin ortaya çıkmadığının raporda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir. Tedaviye yanıt alınamayan hastalarda 6. ayın sonunda tedavi kesilir. Tedaviden fayda gören hastalarda bu durumun belirtildiği üroloji uzman hekimleri tarafından düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporlarıyla ve üroloji uzman hekimlerince reçete düzenlenmek suretiyle tedaviye devam edilebilir."